FAQs Complain Problems

वडा नं २

Population: 
पुरुष-२६४६ र महिला-२५३७ जम्मा - ५१८३
Ward Contact Number: 
राम जीवन यादव वडा अध्यक्ष् -९८०७८१६७५५

सोनमा गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

सोनमा